پرینت

تماس با ما

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Uncategorised

علاقه مندان می توانند نظرات، دیدگاه ها و درخواستهای خود را به پست الکترونیکی و یا نشانی پستی زیر ارسال دارند. هسته مطالعات منظر شهری از دریافت نظرات و پیشنهادات صاحب نظران استقبال می نماید.

کتاب «تاریخ منظر؛ از رنسانس تا پست مدرن»، نوشته ای...
19 خرداد 1397 16:08 - علی اسدپورکتاب «تاریخ منظر؛ از رنسانس تا پست مدرن»، نوشته ایان دی. وایت، ترجمه دکتر علی اسدپور، نشر کتابکده کسری

پیشگفتار مترجم «پدیدۀ منظر»، همچون هر پدیدۀ دیگری نس [ ... ]

Phenomenology of Garden in Assyrian Documents and ...
19 خرداد 1397 15:59 - علی اسدپور

  Phenomenology of Garden in Assyrian Documents and Reliefs; Concepts and Types Ali Asadpour, [ ... ]

پدیدارشناسی باغ در آثار و نقش برجسته‌‌های آشوری؛ م...
19 خرداد 1397 15:53 - علی اسدپور

پدیدارشناسی باغ در آثار و نقش برجسته‌‌های آشوری؛ مفاه [ ... ]

Vernacular Landscape Transition from Past Concepts...
19 خرداد 1397 15:47 - علی اسدپور

Vernacular Landscape;  The Transition of the Past Concepts to the Contemporary Context Ali A [ ... ]

Visual landscape pathology on the historic site; C...
19 خرداد 1397 15:44 - علی اسدپور

  Naziri Z, Hoseini M, Asadpour A, Mahmoudzadeh A "Visual landscape pathology on the histori [ ... ]

ریخت‌شناسی منظر زیارتی شیراز باهدف تدوین راهبردهای...
19 خرداد 1397 15:40 - علی اسدپور

ریخت‌شناسی منظر زیارتی شیراز باهدف تدوین راهبردهای گر [ ... ]

تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابانهای شهری...
28 دی 1396 08:07 - علی اسدپور

تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابان‌های شهریf1" href="file:///D:/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/Final/Final/send/Final-4.12.95/Edition-8.2.96/Edit-18.3.96/Names.docx#_ftn1">* [ ... ]

تطبيق شاخص هاي پدافند غيرعامل با الزامات منشور حفا...
22 دی 1396 16:19 - علی اسدپور

 هاجر اسدپور1 ، اسدپور2strong>1. دانشجوی کارشناسی ارشد طر [ ... ]

Other Articles