پرینت

عدم برگزاری کرکسیون

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Uncategorised

با سلام

دانشجوی گرامی این هفته جلسه کرکسیون برگزار نخواهد شد.

کماکان صبور باشید...

پرینت

کرکسیون نهایی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Uncategorised

با سلام

دانشجویانی که در شرف ارائه طرح نهایی در بهمن ماه می باشند

می توانند جهت کرکسیون نهایی در تاریخ 7/11/93 (سه شنبه) ساعت 14:30 تا 15:30 مراجعه نمایند.

پیروز باشید

پرینت

کرکسیون

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Uncategorised

دانشجویان محترم

به دلیل شروع ترم تحصیلی جدید و همچنین برگزاری جلسات دفاع از طرح نهایی، برنامه کرکسیون متعاقبا اعلام خواهد شد. لطفاً کماکان صبور باشید.

پرینت

عنوان موضوعات روش تحقیق

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Uncategorised

بسمه تعالی

دانشجویان محترم خواهشمند است یکی از عنوانهای زیر را انتخاب و به همراه اسامی اعضای گروه (حداکثر 2 نفره) در فرم زیر وارد نمایند. عنوان درخواست شده و تأیید آن توسط ایمیل به سرگروه ارسال می گردد. توضیحات تکمیلی مانند فایل نمونه پرسشنامه ها و یا نمونه تصاویر تهیه شده نیز توسط ایمیل به سرگروه ارسال خواهد شد. تعداد هر پرسشنامه به ازای هر گروه حداقل 80 عدد می باشد. اطلاعات کاملتر و راهنمایی های لازم در جلسات کلاسی ارائه خواهد شد.

توجه: ثبت عناوین از تاریخ 24/1/93 لغایت 28/1/93 خواهد بود. پس از این تاریخ فرم ثبت نام غیرفعال خواهد شد.

عنوان پروژه

نوع

گروه بندی

مخاطب

تعداد

(به ازای هر گروه)

توضیحات اولیه

A

ترسیم پلان پارک معلم توسط شهروندان (موضوع ویژه)

پرسشنامه

A1

 

شهروندان شیراز

80 عدد

شامل پرسشنامه‌ای جهت ترسیم پلان پارک (تصویر ذهنی) توسط عموم مردم شیراز است.

(امتیاز ویژه جهت گروه­های برتر)

B

ترسیم پلان باغ ملی توسط شهروندان (موضوع ویژه)

پرسشنامه

B1

 

شهروندان شیراز

80 عدد

شامل پرسشنامه‌ای جهت ترسیم پلان پارک (تصویر ذهنی) توسط عموم مردم شیراز است.

(امتیاز ویژه جهت گروه­های برتر)

C

ترسیم پلان پارک بعثت توسط شهروندان (موضوع ویژه)

پرسشنامه

C1

 

شهروندان شیراز

80 عدد

شامل پرسشنامه‌ای جهت ترسیم پلان پارک (تصویر ذهنی) توسط عموم مردم شیراز است.

(امتیاز ویژه جهت گروه­های برتر)

D

ترسیم پلان پارک قوری توسط شهروندان (موضوع ویژه)

پرسشنامه

D1

 

شهروندان شیراز

80 عدد

شامل پرسشنامه‌ای جهت ترسیم پلان پارک (تصویر ذهنی) توسط عموم مردم شیراز است.

(امتیاز ویژه جهت گروه­های برتر)

E

ترسیم پلان پارک خلدبرین توسط شهروندان (موضوع ویژه)

پرسشنامه

E1

 

شهروندان شیراز

80 عدد

شامل پرسشنامه‌ای جهت ترسیم پلان پارک (تصویر ذهنی) توسط عموم مردم شیراز است.

(امتیاز ویژه جهت گروه­های برتر)

F

 ترسیم سردر ورودی خانه های بافت میانی شیراز

ترسیم در اتوکد

F1

 تکمیل گردید.

-

50 سردر

ترسیم دقیق از روی تصاویر موجود که به هر گروه داده خواهد شد.

F2

 

F3

 

G

ترسیم سردر ورودی

خانه های تاریخی شیراز

ترسیم در اتوکد

G1

   

30 سردر

ترسیم دقیق از روی تصاویر موجود که به هر گروه داده خواهد شد.

G2

 
پرینت

عنوان موضوعات روش تحقیق (2)

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Uncategorised

بسمه تعالی

دانشجویان محترم خواهشمند است یکی از عنوانهای زیر را انتخاب و به همراه اسامی اعضای گروه (حداکثر 2 نفره) در فرم زیر وارد نمایند. عنوان درخواست شده و تأیید آن توسط ایمیل به سرگروه ارسال می گردد. توضیحات تکمیلی مانند فایل نمونه پرسشنامه ها و یا نمونه تصاویر تهیه شده نیز توسط ایمیل به سرگروه ارسال خواهد شد. تعداد هر پرسشنامه به ازای هر گروه حداقل 80 عدد می باشد. اطلاعات کاملتر و راهنمایی های لازم در جلسات کلاسی ارائه خواهد شد.

توجه: ثبت عناوین از تاریخ 24/1/93 لغایت 28/1/93 خواهد بود. پس از این تاریخ فرم ثبت نام غیرفعال خواهد شد.

عنوان پروژه

نوع

گروه بندی

مخاطب

تعداد

(به ازای هر گروه)

توضیحات اولیه

A

ترسیم پلان پارک معلم توسط شهروندان (موضوع ویژه)

پرسشنامه

A1

 

شهروندان شیراز

80 عدد

شامل پرسشنامه‌ای جهت ترسیم پلان پارک (تصویر ذهنی) توسط عموم مردم شیراز است.

(امتیاز ویژه جهت گروه­های برتر)

B

ترسیم پلان باغ ملی توسط شهروندان (موضوع ویژه)

پرسشنامه

B1

 

شهروندان شیراز

80 عدد

شامل پرسشنامه‌ای جهت ترسیم پلان پارک (تصویر ذهنی) توسط عموم مردم شیراز است.

(امتیاز ویژه جهت گروه­های برتر)

C

ترسیم پلان پارک بعثت توسط شهروندان (موضوع ویژه)

پرسشنامه

C1

 

شهروندان شیراز

80 عدد

شامل پرسشنامه‌ای جهت ترسیم پلان پارک (تصویر ذهنی) توسط عموم مردم شیراز است.

(امتیاز ویژه جهت گروه­های برتر)

D

ترسیم پلان پارک قوری توسط شهروندان (موضوع ویژه)

پرسشنامه

D1

 

شهروندان شیراز

80 عدد

شامل پرسشنامه‌ای جهت ترسیم پلان پارک (تصویر ذهنی) توسط عموم مردم شیراز است.

(امتیاز ویژه جهت گروه­های برتر)

E

ترسیم پلان پارک خلدبرین توسط شهروندان (موضوع ویژه)

پرسشنامه

E1

 

شهروندان شیراز

80 عدد

شامل پرسشنامه‌ای جهت ترسیم پلان پارک (تصویر ذهنی) توسط عموم مردم شیراز است.

(امتیاز ویژه جهت گروه­های برتر)

F

 ترسیم سردر ورودی خانه های بافت میانی شیراز

ترسیم در اتوکد

F1

 تکمیل گردید.

-

50 سردر

ترسیم دقیق از روی تصاویر موجود که به هر گروه داده خواهد شد.

F2

 

F3

 

G

ترسیم سردر ورودی

خانه های تاریخی شیراز

ترسیم در اتوکد

G1

   

30 سردر

ترسیم دقیق از روی تصاویر موجود که به هر گروه داده خواهد شد.

G2

 
تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابانهای شهری...
28 دی 1396 08:07 - علی اسدپور

تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابان‌های شهریf1" href="file:///D:/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/Final/Final/send/Final-4.12.95/Edition-8.2.96/Edit-18.3.96/Names.docx#_ftn1">* [ ... ]

تطبيق شاخص هاي پدافند غيرعامل با الزامات منشور حفا...
22 دی 1396 16:19 - علی اسدپور

 هاجر اسدپور1 ، اسدپور2strong>1. دانشجوی کارشناسی ارشد طر [ ... ]

تحلیل کاشی‌کاری‌های منظره‌پردازانه‌ در نماسازی دور...
22 دی 1396 15:58 - علی اسدپور

تحلیل کاشی‌کاری‌های منظره‌پردازانه‌ در نماسازی دور [ ... ]

Re-designing Urban Stream Landscape by Investigati...
11 شهریور 1396 08:31 - علی اسدپور

 Re-designing Urban Stream Landscape by Investigating the Citizens’ Preference Matrixr style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"/> Ali As [ ... ]

کاربست شاخص‌های ادراک اجتماعی در بازآفرینی منظر رو...
09 خرداد 1396 09:00 - علی اسدپور

کاربست شاخص‌های;ادراک اجتماعی در بازآفرینی منظر ر [ ... ]

بازخوانی تجربه شهرهای جدید در ایران مبتنی بر مولفه...
07 خرداد 1396 06:08 - علی اسدپور

بازخوانی تجربه شهر های جدید در ایران مبتنی بر مولفه های [ ... ]

کتاب «اندیشه منظر» نوشته آگوستین برک، ترجمه دکتر ع...
22 ارديبهشت 1396 17:09 - علی اسدپورکتاب «اندیشه منظر» نوشته آگوستین برک، ترجمه دکتر علی اسدپور، نشر کتابکده کسری

پیشگفتار مترجم کتابِ پیشِ روی پژوهشی ژرف، هوشمندان [ ... ]

آسیب‌شناسی سرفصل‌های بازنگری شده در آموزش دانشگاهی...
20 ارديبهشت 1396 04:12 - علی اسدپور

آسیب‌شناسی سرفصل‌های بازنگری شده در آموزش دانشگاهی ه [ ... ]

Other Articles