پرینت

تماس با ما

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Uncategorised

علاقه مندان می توانند نظرات، دیدگاه ها و درخواستهای خود را به پست الکترونیکی و یا نشانی پستی زیر ارسال دارند. هسته مطالعات منظر شهری از دریافت نظرات و پیشنهادات صاحب نظران استقبال می نماید.

سایر مقالات

تحلیل تجارب جهانی دوره «مطالعات منظر» به مثابه گرا...
17 خرداد 1395 14:22 - علی اسدپور

تحلیل تجارب جهانی دوره «مطالعات منظر» به مثابه گرایشی  [ ... ]

ادامه مطلب
بازخوانی تجربه شهرهای جدید در ایران مبتنی بر مولفه...
07 خرداد 1396 06:08 - علی اسدپور

بازخوانی تجربه شهر های جدید در ایران مبتنی بر مولفه های [ ... ]

ادامه مطلب
کاربست شاخص‌های ادراک اجتماعی در بازآفرینی منظر رو...
09 خرداد 1396 09:00 - علی اسدپور

کاربست شاخص‌های;ادراک اجتماعی در بازآفرینی منظر ر [ ... ]

ادامه مطلب
From Landscape of Conflict to Landscape of Defense...
11 اسفند 1395 08:00 - علی اسدپور

Abstract: War and conflict are one of the dark sides of mankind experiences and are one of the bitte [ ... ]

ادامه مطلب