پرینت

تماس با ما

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Uncategorised

علاقه مندان می توانند نظرات، دیدگاه ها و درخواستهای خود را به پست الکترونیکی و یا نشانی پستی زیر ارسال دارند. هسته مطالعات منظر شهری از دریافت نظرات و پیشنهادات صاحب نظران استقبال می نماید.

سایر مقالات

آسیب‌شناسی سرفصل‌های بازنگری شده در آموزش دانشگاهی...
20 ارديبهشت 1396 04:12 - علی اسدپور

آسیب‌شناسی سرفصل‌های بازنگری شده در آموزش دانشگاهی ه [ ... ]

ادامه مطلب
فرآیند طراحی و مداخله پایدار در مناظر طبيعی با ت...
11 اسفند 1395 07:56 - علی اسدپور

چکیدهیب و تباهی مناظر طبیعی به واسطه مداخلات ناآگا [ ... ]

ادامه مطلب
کاربست شاخص‌های ادراک اجتماعی در بازآفرینی منظر رو...
09 خرداد 1396 09:00 - علی اسدپور

کاربست شاخص‌های;ادراک اجتماعی در بازآفرینی منظر ر [ ... ]

ادامه مطلب
تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابانهای شهری...
28 دی 1396 08:07 - علی اسدپور

تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابان‌های شهریf1" href="file:///D:/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/Final/Final/send/Final-4.12.95/Edition-8.2.96/Edit-18.3.96/Names.docx#_ftn1">* [ ... ]

ادامه مطلب