پرینت

تهیه آرشیو تصاویر تاریخی از باغ- مقابر معاصر شیراز

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Research Projects

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
 • مدیر طرح: علی اسدپور
 • همکار طرح: هادی نیکونام نظامی
 • کارفرما: هسته مطالعات منظر شهری
 • تاریخ اتمام: 1391

 


 

تصاویر تاریخی به عنوان یک سند بصری واجد اطلاعات کمی و کیفی فراوانی است. از این روی می تواند به عنوان یک داده اطلاعات مفید و دسته اولی را به همراه داشته باشد. از جمله بنیانگذاران عکاسی در شیراز، خاندان محترم چهره نگار شیرازی هستند که مجموعه غنی و ارزشمندی از تصاویر تاریخی را ثبت و ضبط نموده اند. هسته مطالعات منظر شهری در زمستان سال 1391 خورشیدی با همکاری این خاندان محترم توانست مجموعه تصاویری تاریخی و دسته اول که اغلب آنها در هیچ کتاب و نشریه ای منتشر نشده اند را با حفظ حقوق معنوی و مادی آنها از جناب آقای احمد رضا چهره نگار خریداری نماید. با توجه به تعهدات فی ما بین صرفاً به ارائه لیستی از تصاویر فوق بسنده می گردد:

 

 •  سعدیه (عکاس: حبیب الله چهره نگار، تاریخ: 1308 هـ.ش)؛
 •  سعدیه (عکاس: میرزا حسن عکاس باشی، تاریخ: 1277هـ.ش)؛
 •  سعدیه (عکاس: میرزا مسیح چهره نگار، تاریخ: 1312هـ.ش)؛
 •  سعدیه (عکاس: میرزا مسیح چهره نگار، تاریخ: 1310هـ.ش)؛
 •  سعدیه (عکاس: منوچهر چهره نگار، تاریخ: 1334هـ.ش)؛
 •  سعدیه (عکاس: منوچهر چهره نگار، تاریخ: 1323هـ.ش)؛
 •  سعدیه (عکاس: منوچهر چهره نگار، تاریخ: 1337هـ.ش)؛
 •  حافظیه (عکاس: میرزا حسن عکاس باشی، تاریخ: 1316هـ.ش)؛
 •  حافظیه (عکاس: میرزا حسن عکاس باشی، تاریخ: 1277هـ.ش)؛
 •  حافظیه (عکاس: میرزا حسن عکاس باشی، تاریخ: 1276هـ.ش)؛
 •  حافظیه (عکاس: میرزا حسن عکاس باشی، تاریخ: 1292هـ.ش)؛
 •  حافظیه (عکاس: میرزا مسیح چهره نگار، تاریخ: 1312هـ.ش)؛
 • حافظیه (عکاس: میرزا مسیح چهره نگار، تاریخ: 1318هـ.ش) / 2 عدد؛
 • حافظیه (عکاس: منوچهر چهره نگار، تاریخ: 1336هـ.ش)؛
 • حافظیه (عکاس: منوچهر چهره نگار، تاریخ: 1365هـ.ش)؛
 • باباکوهی(عکاس: منوچهر چهره نگار، تاریخ: 1336هـ.ش)؛
 • شاه شجاع (عکاس: منوچهر چهره نگار، تاریخ: ؟)/ 2 عدد؛