پرینت

مقاله برتر همایش ملی عناصر زیباسازی شهری

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in News

بسمه تعالی

هسته مطالعات منظر شهری ضمن تبریک عید سعید غدیر خم به همه همکاران و پژوهشگران محترم به اطلاع می رساند مقاله ارسالی این گروه به همایش ملی عناصر زیباسازی شهری (شیراز، 31 مهر و 1 آیانماه) توسط هیات علمی و داوران همایش به عنوان مقاله برتر انتخاب گردیده است. این نوشتار که تحت عنوان «آسیبشناسی منظر میادین شهری در راهیابی به شاخصهای ساماندهی المانهای شهری (نمونه موردی: شهر شیراز)» به صورت سخنرانی در 1 آبانماه ارائه گردیده بود، به بررسی ویژگی های بصری میادین منتخب شهر شیراز در رویکردی منظرین مبتنی بر 20 شاخص ارزیابی پرداخته و در نهایت با دسته بندی آسبیهای یافت شده، مجموعه راهبردهای بهبود وضع کنونی را ارائه می نمود. متن کامل این مقاله در آینده ای نزدیک در نشریات معتبر داخلی منتشر خواهد شد.