پرینت

درباره هسته پژوهشی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Uncategorised

منظر آن قسمت از محیط است که ما در آن ساکن بوده و به واسطه ادراکاتمان آن را درک می­ کنیم. در واقع «فضای بیرونی هر مکانی که در میدان دید باشد و در چشم اندازی واقع شود که شامل مجموعه­ ای از اطلاعات بصری (مانند زمین یا اشیاء و ساختارهای مصنوع و همچنین پوششهای گیاهی و آب و جز آن و نیز آسمان می ­باشد)، جلوه ­ای از منظر شناخته می­ شود». مناظر شامل محیطهای روستایی، شهرکها و شهرها و یا حومه­ های شهری هستند و ماهیتی ترکیبی شامل پیکره زمین، پوششهای گیاهی و ساختمانها دارند.منظر شهری نوعی از انواع متعدد منظر است که از موضوعات جدید در مطالعات منظر شناخته می­ شود. در تعریف،  منظر شهری[1]، ساختاری طبیعی است که در قرارگاهی[2] شهری واقع است   و از دیدگاه­ های مختلف قابل بررسی و تحلیل است.[1] . Urban Landscape

[2] . setting