پرینت

آسیب‌شناسی سرفصل‌های بازنگری شده در آموزش دانشگاهی هنر مبتنی بر تحلیل محتوا (مورد مطالعه: کارشناسی پیوستۀ معماری داخلی)

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-UL

آسیب‌شناسی سرفصل‌های بازنگری شده در آموزش دانشگاهی هنر مبتنی بر تحلیل محتوا(مورد مطالعه: کارشناسی پیوستۀ معماری داخلی)

علی اسدپور[1]

چکیده

سرفصل جدید رشته کارشناسی پیوسته معماری داخلی در 31/6/1392 به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم رسیده و جایگزین نسخه پیشین (1379) گردید. هم اکنون این رشته تنها در دو دانشگاه دولتی یعنی دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنر شیراز دایر است و از این دو، دانشگاه هنر شیراز تنها دانشگاهی است که سرفصل بازنگری شده را از سال نخست به اجرا گذاشته است. با گذشت حدود سه سال از اجرای سرفصل جدید امکان داوری در خصوص نقاط قوت و ضعف آن میسر شده و فرصت‌ها و تهدید‌های آن آشکار گردیده است. روش پژوهش حاظر از نوع کیفی و تحلیل محتوا است که به شناخت و تحلیل محتوای آموزشی این دوره‌ در رویکردی استنتاجی و با نگاهی انتقادی می‌پردازد. ارزیابی دروس سرفصل بازنگری شده بر اساس سنجه‌های مورد استفاده در اهداف بازنگری (سیزده شاخص در سه دسته) نشان می‌دهند که در میان سنجه‌های مورد نظر، شاخص «گسترش مهارت‌ها» بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب «کاربردی بودن»، «جامع‌نگری»، «نوآوری و خلاقیت» و «کسب مهارت» دیگر امتیازهای برتر را از آن خود نموده‌اند. کمترین امتیازها نیز به ترتیب به شاخص‌های «شناخت فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی» و «انسان محوری»، «بومی‌سازی» «نیازسنجی» و «منافع اقتصادی» اختصاص یافته است. رویکرد کلان سرفصل به سبب فقدان «چشم‌انداز» عمیق و نظری مشخص به «شخصیت مورد انتظار از معمار داخلی» به آموزش مهارت‌های «چندگانه» و نه «چند‌وجهی» و به سوی «طراحی محصول» به جای «طراحی فضا» جهت‌گیری نموده است. به عبارتی در دام کارکردگرایی یا به بیان بهتر «عملگرایی» افراطی گرفتار شده و از این روی توان برقراری تعادل میان «طراحی فضا» و «تولید اجزای فضا» را از دست داده است. از این روی برخی چالش‌هایی همچون «حرفه در برابر رشته»، «رشته‌محوری در برابر سیستم محوری»، «جزء نگری در برابر کل‌نگری» و «فقدان نگرش انظمامی» در ماهیت سرفصل جدید دیده می‌شود.

واژه های كليدي:تحلیل محتوا، معماری داخلی، خلاقیت، کارآفرینی، آموزش هنر

Analyzing the revised Syllabus in academic teaching of Arts based on content analysis

 (Case Study: Bachelor of Interior Architecture)

Ali Asadpour[2]

Abstract

New bachelor interior architecture approved in 1392 by the Supreme Council of Educational Planning and the Ministry of Education of Iran and replaced the previous version (1379) one. Now this discipline is held only in two universities, the Tehran University of Arts and the Shiraz University of Arts. And of the two, Shiraz University of Arts is the only university which implemented the revised syllabus from the first year. Three years of implementation of the new syllabus allows the judgment regarding the possible strengths and weaknesses and the opportunities and threats. The present research method is qualitative content analysis and identified and analyzed educational content of the course in a deductive approach and deals with a critical eye. Course syllabus revised assessment criteria used in reviewing goals (thirteen indicators in three categories) show that among the measures under consideration, the index of "development of skills" has gained the most points. Then the "usability", "holistic", "innovation" and "skill proficiency" had its other top scorers. The lowest points respectively to the index of "recognition of Iranian-Islamic culture and civilization" and "anthropocentric", "Localization", "needs assessment" and "economic interests" is dedicated. Macro syllabus approach due to a lack of deep "vision" and an attitude of "character expected from interior architect" has orientated to skills training regard to "multiple" and not "multifaceted" character and lead to "product design" instead of "space design". In other words, it has been caught in the functionalism or extremist "pragmatic" trap. Therefore the balance between "space design " and "space component manufacturing" is lost. Thus some challenges, such as "professionally vs. the field", "discipline vs. the system", "component vs. the holistic vision" and "lack of integrated attitude" is seen in its nature of the new headlines of this syllabus.

Keywords: Content analysis, interior design, creativity, entrepreneurship, art education


[1] استادیار، دانشگاه هنر شیراز، گروه معماری داخلی، شیراز.  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

[2]. Assistant Professor, Shiraz University of Arts, Shiraz. این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


اسدپور, علی (1395)،«آسیب شناسی سرفصلهای بازنگری شده در آموزش دانشگاهی هنر مبتنی بر تحلیل محتوا (مورد مطالعه: کارشناسی پویسته معماری داخلی)»، اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران، دانشگاه شیراز، شیراز، فارس (17 و 18 اسفند 1395). (ارائه به صورت سخنرانی)؛


 

پیوست ها:
دانلود این فایل (Asadpour-FinalVersion.pdf)آسیب شناسی سرفصل معماری داخلی[Download ]946 kB