پرینت

تطبيق شاخص هاي پدافند غيرعامل با الزامات منشور حفاظت از نواحيِ شهريِ تاريخيِ واشنگتن (نمونه موردي: محله تاريخي فهادان يزد)

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-UL

 هاجر اسدپور1 ، علی اسدپور2
1. دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
2. دکتری معماری منظر، استادیار دانشگاه هنر شیراز، فارس، ایران.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید .i


پدافند غیرعامل با تأکید بر مدیریت پیش از بحران، مجموعه اقداماتی را نه تنها در مقابل حملات احتمالی بلکه در مقابل سوانح طبیعی، جهت کاهش آسیبپذیری دنبال میکند. از عوامل آسیبپذیری بافتهای تاریخی میتوان به کیفیت ابنیه، عرض کم معابرِ دسترسی و کمبود فضای باز مورد نیاز جهت اسکان و کمکرسانی در زمان وقوع حوادث اشاره کرد. محدوده بافت تاریخی یزد از محلات مختلفی شکل گرفته و محله فهادان اصلیترین محله قدیمی یزد با مساحت 114.3هکتار با 12زیرمحله در حدفاصل خیابانهای امام خمینی(ره)، قیام، سیدگل سرخ و فهادان واقع شده است. پژوهش پیش روی سعی دارد تا با تکیه بر اصول پدافند غیرعامل به تحلیل موارد اشاره شده در منشور حفاظت شهرها و مناطق شهری تاریخی(منشور واشنگتن) در این محله بپردازد. منشور واشنگتن که در سال 1987به تصویب رسیده است به تعریف اصول، اهداف، و روشهای ضروری برای حفاظت از شهرها و مناطق شهری تاریخی میپردازد. اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی با مطالعات کتابخانهای و پیمایش میدانی جمعآوری شدهاند. روش پژوهش ترکیبی شامل راهبرد کیفی و مورد پژوهی است. در گام نخست مؤلفهها و شاخصهای پدافند غیر عامل در بافت تاریخی موجود محله فهادان مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است و پس از آن معیارهای مورد نظر منشور واشنگتن در خصوص حفاظت از بافت تاریخی شهری نیز دستهبندی و با نتایج بخش پیشین مورد مقایسه قرار گرفتهاند. در این راستا راهبردهایی (تدافعی، تهاجمی، محافظهکارانه و رقابتی) جهت کاهش آسیبپذیری محله مطرح شده است. که اغلب راهبردها بعد کاربری، بعد از آن بعد کالبدی، ادراکی و دسترسی را پوشش میدهند. در انتها به این نتیجه میتوان رسید که برای حفاظت از محله فهادان بکارگیری اصول اشاره شده در منشور واشنگتن الزامی است لیکن این اصول در اغلب موارد با الزامات پدافند غیرعامل مغایرت ندارد صرفاً باید آنها را توأمان و موازی هم پیش برد تا علاوه بر حفاظت، بافت تاریخی در برابر بلایای غیرمترقبه نیز ایمن باشد. در بند مقاومسازی نباید هویّت بافت و الگوهای موجود آن دستخوش تغییر شود و صرفاً میتوان از کاربریهای مخروبه برای ایجاد فضاهای باز در بافت استفاده کرد و امکان تخریب در بافت وجود ندارد.

کلمات کلیدی: پدافند غیرعامل، حفاظت، محله فهادان، منشور واشنگتن، بافت تاریخی.


اسدپور، هاجر، اسدپور، علی (1396). «تطبيق شاخص هاي پدافند غيرعامل با الزامات منشور حفاظت از نواحيِ شهريِ تاريخيِ واشنگتن (نمونه موردي: محله تاريخي فهادان يزد)»، سومين همايش ملي پدافند غيرعامل در عمران، معماري و توسعه شهري پايدار، دانشگاه شیراز (25 و 26 مهر ماه 1396).


پیوست ها:
دانلود این فایل (HN10100430025_FT_170731111339.pdf)اصل مقاله[Download ]1152 kB