پرینت

بازخوانی تجربه شهرهای جدید در ایران مبتنی بر مولفه های ارتقاء سرمایه اجتماعی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-UL

بازخوانی تجربه شهر های جدید در ایران مبتنی بر مولفه های ارتقاء سرمایه اجتماعی

علی اسدپور[1]، هادی نیکونام نظامی[2]

چکیده:

عدم توجه به ابعاد اجتماعی و مفاهیم اثربخشی همچون سرمایه اجتماعی در برنامه ریزی و طرح شهرهای جدید اهمیت پرداختن به این مفهوم را در این پژوهش بیش از پیش بیان می نماید؛ هدف اصلی سرمایه اجتماعی ایجاد «تعامل»، «انسجام» و «تعلق» اجتماعی بوده و در واقع هر چه میزان بازده و نتایج سرمایه اجتماعی در برنامه ریزی شهرهای جدید مورد نظر باشد امکان طرح و توسعه به شکلی مطلوب محقق خواهد شد، گویی اینکه توجه و اهمیت نهادن به مفاهیمی چون سرمایه اجتماعی به مثابه ساختاری در جهت مانایی و پایداری شهرهای جدید عمل خواهد کرد. در این راستا هدف از مقاله حاضر بررسی تطبیقی مولفه های سرمایه اجتماعی بر پایه بازخوانی پژوهش های صورت پذیرفته در شهر های جدید ایران بوده که از پی آن دستیابی به راهکارها و پیشنهاداتی جهت توسعه و شکل گیری شهرهای جدید مورد نظر می باشد. راهبرد پژوهش کیفی و مبتنی بر تفسیر اسنادی است. در این پژوهش ابتدا به تبیین چارچوب نظری و مولفه های سنجش سرمایه اجتماعی پرداخته شده سپس مولفه های سرمایه اجتماعی در شهر های جدید «هشتگرد کرج»، «پردیس تهران»، «پرند تهران» و «صدرای شیراز» در دو بعد «اجتماعی» و «محیط کالبدی» تقسیم و با استفاده از تکنیک سوات (SWOT) مورد تحلیل انتقادی واقع شده اند. یافته ها و نتایج این پژوهش حاصل از تحلیل و ارزیابی شهرهای ذکر شده نشان می دهند که مهم ترین نقاط تهدید در شهر های جدید، اشاره شده « عدم انسجام سازمان فضایی»، «کیفیت نامطلوب محیط سکونتی و شهری» است همچنین از نقاط ضعف اساسی «عدم رضایت ساکنین» در خصوص «کمبود امکانات و زیرساخت های متناسب در محیط شهری» می باشد.

کلید واژگان: شهرهای جدید، سرمایه اجتماعی، انسجام، محیط اجتماعی، تکنیک سوات.

 


[1]- دکتری معماری منظر، استادیار دانشگاه هنر شیراز، شیراز، ایران، آدرس الکترونیکی: ( این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ).

[2]- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران، آدرس الکترونیکی: (hadinickoo@ yahoo.com).

 


اسدپور، علی، نیکونام نظامی، هادی (1396)، بازخوانی تجربه شهرهای جدید در ایران مبتنی بر مولفه های سرمایه اجتماعی، همایش بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید در ایران (30و 31 فروردین 1396- شهر جدید صدرا).

پرینت

کتاب «اندیشه منظر» نوشته آگوستین برک، ترجمه دکتر علی اسدپور، نشر کتابکده کسری

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-UL

S-31

پیشگفتار مترجم

کتابِ پیشِ روی پژوهشی ژرف، هوشمندانه، دقیق و فلسفی پیرامون لحظه‌ای در تاریخ زندگی بشر است که در آن منظر به‌مثابۀ یک پدیده، زاده شده است. از آن لحظه به بعد می‌توان دگرگونی‌ها و تکامل تدریجی مفهوم منظر را در بستر فرهنگ جستجو نمود و تاریخ آن را کاوید. جایِ خالیِ کتاب‌هایِ بنیادین و نظری در حوزۀ مطالعات منظر میان پژوهشگران و دانشگاهیان کشور خالی است؛ «اندیشۀ منظر» می‌تواند بخشی از کمبودهایِ نظریِ موجود را پر نماید و همسنگ با دیگر کتاب‌های کلاسیک منظر همچون نوشته‌های هامفری رپتون، ویلیام گیلپین، کنت کلارک و یا نوشته‌های جیمز کورنر ارزیابی شود. نویسندۀ کتاب، آگوستین برک، با احاطه‌ای که بر فرهنگ‌های گوناگون شرق و غرب داشته است، معیارهایی را پیشنهاد داده که بر پایۀ آن می‌توان به یافتن تاریخ تولد منظر در هر فرهنگی دست زد و بدین‌سان «جوامع منظر» را از غیر آن تمیز داد.

پرینت

آسیب‌شناسی سرفصل‌های بازنگری شده در آموزش دانشگاهی هنر مبتنی بر تحلیل محتوا (مورد مطالعه: کارشناسی پیوستۀ معماری داخلی)

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-UL

آسیب‌شناسی سرفصل‌های بازنگری شده در آموزش دانشگاهی هنر مبتنی بر تحلیل محتوا(مورد مطالعه: کارشناسی پیوستۀ معماری داخلی)

علی اسدپور[1]

چکیده

سرفصل جدید رشته کارشناسی پیوسته معماری داخلی در 31/6/1392 به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم رسیده و جایگزین نسخه پیشین (1379) گردید. هم اکنون این رشته تنها در دو دانشگاه دولتی یعنی دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنر شیراز دایر است و از این دو، دانشگاه هنر شیراز تنها دانشگاهی است که سرفصل بازنگری شده را از سال نخست به اجرا گذاشته است. با گذشت حدود سه سال از اجرای سرفصل جدید امکان داوری در خصوص نقاط قوت و ضعف آن میسر شده و فرصت‌ها و تهدید‌های آن آشکار گردیده است. روش پژوهش حاظر از نوع کیفی و تحلیل محتوا است که به شناخت و تحلیل محتوای آموزشی این دوره‌ در رویکردی استنتاجی و با نگاهی انتقادی می‌پردازد. ارزیابی دروس سرفصل بازنگری شده بر اساس سنجه‌های مورد استفاده در اهداف بازنگری (سیزده شاخص در سه دسته) نشان می‌دهند که در میان سنجه‌های مورد نظر، شاخص «گسترش مهارت‌ها» بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب «کاربردی بودن»، «جامع‌نگری»، «نوآوری و خلاقیت» و «کسب مهارت» دیگر امتیازهای برتر را از آن خود نموده‌اند. کمترین امتیازها نیز به ترتیب به شاخص‌های «شناخت فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی» و «انسان محوری»، «بومی‌سازی» «نیازسنجی» و «منافع اقتصادی» اختصاص یافته است. رویکرد کلان سرفصل به سبب فقدان «چشم‌انداز» عمیق و نظری مشخص به «شخصیت مورد انتظار از معمار داخلی» به آموزش مهارت‌های «چندگانه» و نه «چند‌وجهی» و به سوی «طراحی محصول» به جای «طراحی فضا» جهت‌گیری نموده است. به عبارتی در دام کارکردگرایی یا به بیان بهتر «عملگرایی» افراطی گرفتار شده و از این روی توان برقراری تعادل میان «طراحی فضا» و «تولید اجزای فضا» را از دست داده است. از این روی برخی چالش‌هایی همچون «حرفه در برابر رشته»، «رشته‌محوری در برابر سیستم محوری»، «جزء نگری در برابر کل‌نگری» و «فقدان نگرش انظمامی» در ماهیت سرفصل جدید دیده می‌شود.

واژه های كليدي:تحلیل محتوا، معماری داخلی، خلاقیت، کارآفرینی، آموزش هنر

پرینت

From Landscape of Conflict to Landscape of Defense; Concepts and Relations of Landscape to War

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-UL

Abstract: War and conflict are one of the dark sides of mankind experiences and are one of the bitterest ones which sometimes seem to be inevitable despite of many attempts to prevent them. This paper aims to discover the war as phenomena and in this way have considered the landscape as not only the setting for the occurrence of conflict but also as a production that helps us to have a realistic perception of war. In such an approach exchanging experiences and concepts of the conflict would be more possible. This study makes a distinction between War and Conflict and argues that there is a dialectical relation between landscape and conflict in which its production in deferent conditions creates and recreates many kinds of "Conflict Landscape". These categories have been defined in qualitative strategy with an inductive approach. Accordingly, fore type of landscape of conflict defined and recommended: "Prewar landscape of conflict", "war landscape of conflict" (also could be named as landscape of war of Battlefield landscape), "Post-war landscape of conflict". There are two important concepts in this categorization; first is the concept of landscape Value and the second is the Changeable Ability of Landscape. The first concept is important in the sense of identifying and conserving any kinds of conflict landscape and it needs contextual and interdisciplinary approaches. The second one shows the capability of landscape for converting to and changing from one kind to the other one. For instance, War landscape of conflict can change into post-war landscape of conflict and / or postwar landscape of conflict can experience all of the types during the process of completion and evolution. In this sense, the final condition of landscape will be the frame of reference. From this kind of view considering the Final position of the landscape and having a continuous monitoring checklist for taking any necessary actions, is essential for preservation of these landscapes.
Keywords: Landscape of Confict, Defensive Landscape, Typology, Defense, War.


پیوست ها:
دانلود این فایل (MANZAR166501465414200-2.pdf)Landscape of Conflict [Download]1885 kB
پرینت

فرآیند طراحی و مداخله پایدار در مناظر طبيعی با تأکيد بر رویکرد بوم شناختی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-UL

چکیده

تخریب و تباهی مناظر طبیعی به واسطه مداخلات ناآگاهانه طراحان به حریمهای طبیعی و توسعه فعالیتهای ناسازگار با ویژگیهای این بسترها، موجب گشته تا این مناظر که روزگاری نمایانگر مظاهر شورانگیز هستی بوده اند، روندی رو به زوال را طی نمایند. از این رو پژوهش حاضر در جهت ارایه مدل و فرآیند طراحی در گستره­ها و مناظر طبیعی شکل گرفته است تا از یک سو محدوده فعالیت طراحان منظر در مناظر طبیعی تعیین گردد و از سویی دیگر با به کارگیری این فرآیند­ها، بتوان به طرحی متناسب با ارزشهای ویژه فرهنگی، طبیعی و معنوی این بستر­ها دست یافت.   به منظور دست یابی به هدف اصلی پژوهش حاضر مبنی بر اصول مداخله و طراحی در مناظر و گستره­های طبیعی، نخست تعاریف کلی از منظر طبیعی، گونه بندی این مناظر و الگوهای کلان در حوزه طراحی منظر مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است تا از این رهگذر، الگوی مؤثر در طراحی و مداخله در مناظر طبیعی شناخته گردد. در نهایت با توجه به گونه بندی ارایه شده از مناظر طبیعی، فرآیند طراحی و مداخله در مناظر طبیعی داده شده است. لازم به ذکر است که در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در بستر مطالعات کتابخانه­ای بهره گرفته شده است.

نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در مداخله و طراحی مناظر طبیعی، می­بایست نوع منظر طبیعی شناسایی گردیده، سپس با توجه به میزان اهمیت ارزشهای طبیعی بستر(با توجه به تشخیص و تعیین منظر طبیعی در یکی از 4 گروه اثر طبیعی، فرهنگی، زیستگاههای طبیعی و منظر طبیعی بومی) به تدوین راهکارهای حفاظتی و طراحی و توسعه در صورت انطباق پذیری با اصول و اهداف ارایه شده در گروههای ذکر شده پرداخت. تحقق این مهم در نهایت شرایط ارتقای کیفیت محیطی و پایداری مناظر را فراهم می­آورد.

 

کلمات کلیدی: منظر طبیعی، طراحی منظر، پایداری، طراحی منظر پایدار،اکولوژی منظر.


فیضی، محسن، بمانیان، محمد رضا، احمدی، فریال، اسدپور، علی (1393)، فرآیند طراحی و مداخله پایدار در مناظر طبیعی با تأکید بر رویکرد بوم شناختی، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 1(4): 35-46.


 

پیوست ها:
دانلود این فایل (JSDE89741419193800.pdf)دانلود[ ]337 kB