پرینت

امیر شفیعی سروستانی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in C.V

کارشناس معماری

 

سوابق علمی و حرفه ای

 1. رتبه دوم رشته معماری دانشگاه فنی و مهندسی باهنر شیراز در 4 ترم متوالی از سال 1386 تا 1388
 2. رتبه 7 در مسابقات علمی رشته معماری سراسر کشور در سال 1387
 3.  فعالیت در بخش فنی ساخت و ساز های دانشگاه فنی و مهندسی باهنر شیراز در سال 1388
 4. برداشت و ساخت ماکت دانشگاه فنی و مهندسی باهنر شیراز به مساحت 27 هزار متر مربع در طی 8 ماه در سال 1388
 5. برداشت خانه عطروش زیر نظر سازمان میراث فرهنگی شیراز در سال 1387
 6. معاون انجمن علمی پاراکس دانشگاه فنی و مهندسی باهنر شیراز از سال 1386 تا 1388
 7. مترور بخش کوچکی از ساختمان، سازمان قطار شهری شیراز زیر نظر شرکت مهندسی در سال 1390
 8. مؤسس، معاون و مسئول مالی انجمن علمی چارسو مؤسسه آموزش عالی آپادانا شیراز با مدیریت دکتر علی اسد پور از سال 1389 تا 1391
 9. استادیار در مقطع کاردانی دانشگاه فنی و مهندسی باهنر شیراز به مدت یک سال
 10. همکاری در طرح پژوهشی «تحلیل کاشی کاری های منظره پردازانه مسجد نصیر الملک شیراز» با مدیریت دکتر علی اسدپور در سال 1391
 11. همکاری در نشریه ایوان هنر (فصلنامه هنر، معماری و مرمت) در سال 1391