پرینت

هادی نیکونام نظامی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in C.V

کارشناس معماری

 

سوابق علمی و حرفه ای

  1. کسب رتبه 77 کشوری در آزمون ورودی کاردانی نقشه کشی معماری 1386
  2. دانشجوی ممتاز در نیمسال دوم 87-88 دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز
  3. سرپرست اجرایی طرح مستند نگاری خانه های ایرانی در فاز اول (مستند نگاری خانه های شیرازی) کارفرما: مرکز تحقیقات و مطالعات شهرسازی و معماری وزارت مسکن مجری انجمن معماری ایران (طرح و شرح) 1388-1389
  4. عضو هیأت اجرایی کنگره ملی بافت های تاریخی به محوریت بافت تاریخی شیراز با همکاری دانشکده هنر و معماری شیراز- اداره کل میراث فرهنگی استان فارس پژوهشکده میراث فرهنگی کشور و انجمن معماران ایران (طرح و شرح) 1389
  5. عضو هیأت اجرایی اولین آوردگاه ملی هنر و معماری ایران با همکاری سازمان میراث فرهنگی کشور اداره کل میراث فرهنگی استان فارس- شهرداری شیراز و انجمن معماری ایران (طرح و شرح)1390
  6. عضو هیأت اجرایی اولین میعادگاه ملی هنر و معماری ایران با همکاری سازمان میراث فرهنگی کشور اداره کل میراث فرهنگی استان فارس- شهرداری شیراز و انجمن معماری ایران (طرح و شرح)1390
  7. عضو هیأت اجرایی همایش منطقه ای پایداری و گردشگری  با  همکاری سازمان ورزش و جوانان استان فارس- معاونت میراث فرهنگی کشور و انجمن معماری ایران (طرح و شرح) 1391
  8. دبیر انجمن علمی چارسو (موسسه آموزش عالی آپادانا) 1389-1391
  9. همکاری در نشریه ایوان هنر (هنر، معماری و مرمت)، 1391
  10. نماینده کمیته دانشجویی (موسسه آموزش عالی آپادانا) 1389-1391