پرینت

باغ نواب شیراز

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in garden group

مدیر پروژه: علی اسدپور

همکاران پروژه: مارال سید معصومی، نیلوفر دادور، سولماز منصوری

پیشینه باغ: قاجاری، فرصت الدوله شیرازی ضمن اشاره به باغ های مهم و معتبر از «باغ سرکار نواب که وکیل دولت انگلیس است» نام می‌برد و این همان باغی است که امروزه به باغ نوابی شهرت یافته‌است. منظور از سرکار نواب میرزا حسنعلی خان نواب شیرازی است. در دوران قاجار و در زمان حسنعلی خان نواب مدتی هندیان تابع دولت انگلیس در این باغ اقامت داشتند. نواب در جنوب شرقی این باغ ساختمانی بنا نموده‌است.

موقعیت باغ: ضلع شمالی میدان قصرالدشت

اهداف اصلی: مستندسازی عمارت و تعیین حدود تاریخی و ساختار کلی باغ