پرینت

تشکیل گروه های پژوهشی و میدانی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in garden group


مدیر کارگروه: علی اسدپور

معاون کارگروه: هادی نیکونام نظامی


 اسامی اعضای گروه های پژوهشی و میدانی پروژه مستندسازی باغهای فراموش شده شیراز:

گروه اول:محمدجواد شفیعی، شکوفه دشتی، تهمینه حیدری، زهرا محمدی

گروه دوم:سحر آماده، میلاد جهاندیده، فرشید کریمی، احمد کراری، فاطمه قشقایی

گروه سوم:علی اصغر جمال آبادی، پوریا سالاری، علی رضا رنجبر، محمد جواد منصوری

گروه چهارم:مهری محمود آبادی، نسرین میری، اسماعیل صالحی

گروه پنجم: مارال سید معصومی، نیلوفر دادور، سولماز منصوری