پرینت

مشخصات مدیر گروه

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Uncategorised

دکتر علی اسدپور

سوابق شغلی و دانشگاهی

استادیار دانشگاه هنر شیراز

مدیر گروه معماری داخلی دانشگاه هنر شیراز، 1393 تا کنون/ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

عضو پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار، تهران

عضو انستیتوی معماری منظر دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق تحصیلی

1. دکتری معماری منظر دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393؛

 •      رتبه نخست فارغ التحصیلی دکتری معماری منظر دانشگاه علم و صنعت ایران؛
 •      رساله دکتری شایسته تقدیر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران؛

2. دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز؛

 •  رتبه دوم فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد؛
 • دانشجوی نمونه پژوهشگر سال 1386 دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز؛

 کتاب ها

 1.  برک، آگوستین (1396)، «اندیشه منظر»، ترجمه علی اسدپور، نشر کتابکده کسری (ناشر تخصصی هنر، معماری و شهرسازی).
 2. دی. وایت، ایان (1396)، «تاریخ منظر؛ از رنسانس تا پست مدرن»، ترجمه علی اسدپور، نشر کتابکده کسری (ناشر تخصصی هنر، معماری و شهرسازی).

مقالات علمی - پژوهشی (ISC)

 1. اسدپور، علی، بزرگر، پریا، کشاورزی، نیلوفر (1396). «تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابانهای شهری»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری (دانشگاه کردستان)، 6(24): 27-40.
 2. اسدپور، علی، مظفر، فرهنگ، فیضی، محسن، بهزادفر، مصطفی (1395)، «کاربست ادراک اجتماعی در بازآفرینی منظر رودخانه های شهری (نمونه موردی رودخانه خشک شیراز)»، فصلنامه علمی -پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18 (ویژه نامه شماره 3): 395-417.
 3. اسدپور، علی، مظفر، فرهنگ، فیضی، محسن  (1394)، «آسیب شناسی روش ها و گونه شناسی  مدل های استخراج تصاویر ذهنی از محیط»، فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، شماره 33، صص 13-22.
 4. بمانیان، محمدرضا، فیضی، محسن، احمدی، فریال و اسدپور، علی (1393)، «فرآیند طراحی و مداخله پایدار در مناظر طبیعی با تأکید بر رویکرد بوم شناختی»، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 1(4): 35-46.
 5.  فیضی، محسن، اسدپور، علی (1392)، « تحلیل منظر کلان تاریخی شیراز بر‌اساس ترسیم‌های جهانگردان خارجی»، فصلنامه علمی - پژوهشی باغ نظر، شماره 24، صص 12-3.
 6. مظفر، فرهنگ، احمدی، فریال و اسدپور، علی (1392)، « تحلیل کمی مقالات مرمت در نشریات ترویجی- تخصصی کشور از 1380 تا 1390 (ده سال)»، فصلنامه علمی- پژوهشی معماری و مرمت ایران (دانشگاه هنر اصفهان)، شماره 5، صص 126-117.
 7. فیضی، محسن، اسدپور، علی (1392)، «ادراک و ترجیح شهروندان از منظر ساختمانهای بلند شهری، نمونه مورردی هتل چمران شیراز»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات معماری ایران (دانشگاه کاشان)، شماره 3، صص 120-127.
 8. مظفر، فرهنگ، فیضی، محسن، اسدپور، علی (1392)، «رویکردهای معاصر در مطالعات محیطی فضاهای باز شهری»، فصلنامه علمی- پژوهشی آمایش محیط، شماره 21، صص 89-94.
 9. فیضی، محسن، اسدپور، علی (1392)، «فرایند بازآفرینی منظر میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری (دانشگاه کردستان)، شماره 7، صص 14-3.
 10. بمانیان، محمدرضا، احمدی، فریال، اسدپور، علی (1392)، «ارزیابی کمی و کیفی مقالات علمی و پژوهشی دوفصلنامه مدیریت شهری از شماره 19 تا 29»، دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره 32، صص 297-289.
 11. مظفر، فرهنگ، اسدپور، علی (1391)، «نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی مجموعه­های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه­ های ایرانی)»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری (دانشگاه کردستان)، شماره 3، صص 12-3.
 12.  فیضی، محسن، اسدپور، علی (1391)، «تحلیل محتوای سایت طراحی به وسیله عکاسی سریع توسط دانشجویان (قیاس تطبیقی ایران و ترکیه)»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی آرمانشهر، شماره 9، صص 117-105.

مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی

 1. Asadpour, Ali (2017). Re-designing Urban Stream Landscape by Investigating the Citizens’ Preference Matrix,  Journal of Civil Engineering and Architecture, 5(4): 152-160, DOI: 10.13189/cea.2017.050404
 2. Asadpour, Ali (2017),From Landscape of Conflict to Landscape of Defense Concepts: Relations of Landscape to War, Manzar Journal, (34):60-67.
 3. Asadpour, Ali (2013), “Reading urban environment by photo; a critical tool for socio-cultural analyzing”, Science, Technology and Arts Research Journal, Wollega University, 2(3): 153-159.
 4. Asadpour, Ali, Asadpour, Hajar, “Typology of Iranian Gardens during Zand Dynasty (1750-1794) in Shiraz, Iran”, Elixir His. Preserv. 44 (2012) 7347-7353.
 5. Ahmadi, Ferial, Asadpour, Ali , Pouryoosefzadeh, Sara & Azari,Rahman, “Restoration strategies of naghsh-e-jahan square to achieve social sustainability based on users visions. Elixir journal, Soc. Sci.(39), 4985-4992.

مقالات علمی- ترویجی

1. اسدپور، علی (1395)، «از منظر نزاع تا منظر دفاع؛ مفاهیم و گونه‌های پیوند منظر با جنگ»، فصلنامه منظر، شماره 34، صص 60-67.

2. اسدپور، علی (1392)، «راهبردهای توصیفی در پژوهش منظر»، فصلنامه علمی- ترویجی منظر، شماره 22، صص 25-22.

3. اسدپور، علی (1388)، « بقعه شاه میر علی بن حمزه (ع) شیراز»، فصلنامه علمی- ترویجی اثر (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)، شماره 44، صص 32-21.

مقالات ISI

1. Faizi, Mohsen, Woolly, Helen, Asadpour, Ali “Urban open space in contemporary environmental researches: A review of aspects and approaches”, Landscape Research (in review).

مقالات ترویجی

 1. اسدپور، علی (1393)، «تحلیل ساختار و ماهیت بازنمایی فضای شهری در کاشیکاری های قاجاری (مورد مطالعه کاخ گلستان تهران)، دوفصلنامه پژوهشهای منظر شهر، شماره 1، صص 6-17.
 2. مظفر، فرهنگ، اسدپور، علی (1393)، «تحلیل توپولوژیک فضای باز در الگوهای طراحی مسکن بومی- سنتی کشورهای اسلامی و نظریه های شهرسازی نوگرا»، دوفصلنامه پژوهشهای منظر شهر، شماره 1، صص 67-57.
 3. فیضی، محسن، اسدپور، علی (1392)، «بازشناسی نسبت‌های معماری و منظر بر اساس نظریه ادراک گشتالت»، کتاب ماه هنر (خانه کتاب ایران)، شماره 185، صص 73-66.
 4. فیضی، محسن، اسدپور، علی (1392)، «تحلیل محتوای سرفصل دروس معماری منظر مبتنی بر نگرش سیستمی در آموزش و طراحی منظر»، فصلنامه معماری و شهر پایدار، دانشگاه شهید رجایی، شماره 1، صص120-127.
 5. اسدپور، علی (1392)، «ارزیابی منظر و پیامدهای بصری آن»، کتاب ماه هنر (خانه کتاب ایران)، شماره 177، صص 19-12؛
 6. اسدپور، علی، اسدپور، هاجر، اسدی، سحر (1392)، «بررسی رابطه متقابل ایوان و فضای باز در باغهای تاریخی شیراز»، فصلنامه معماری و ساختمان، شماره 35، صص 67-71.
 7. اسدپور، علی (1391)، «تحلیلی انتقادی بر شرح مجموعه باغهای شمالی شیراز ‏ به روایت ویلیام اوزلی (12-1810)‏»، کتاب ماه هنر (خانه کتاب ایران)، شماره 170، صص 63-56.
 8.  اسدپور، علی (1391)، «روشها و راهبردهای پژوهش در معماری منظر»، کتاب ماه هنر (خانه کتاب ایران)، شماره 168، صص 22-18.
 9. دوشی، بالکریشنا (1391)، «تداوم فرهنگی و هویت منطقه ای در معماری»، ترجمه علی اسدپور، فصلنامه ایوان هنر، پیش شماره 1، صص 5-9.
 10. بمانیان، محمدرضا، اسدپور، علی، احمدی، فریال (1391)، «تحلیل رویکرد نشریات تخصصی- ترویجی کشور در انتشار مقالات طراحی و برنامه ریزی شهری»، فصلنامه میراث ملی، شماره 7و 8، صص 165-162.
 11. اسدپور، علی، جاودانی، هانیه (1391)، «چاه مرتاض علی در نگرشی تاریخی- تحلیلی»، فصلنامه گزارش (سازمان نظام مهندسی استان فارس)، شماره 73-72، صص 112-102.
 12.  فیضی، محسن، اسدپور، علی (1390)، «سنجش کیفیت فضاهای باز عمومی بوسیله نرم افزار Google Earth»، کتاب ماه هنر (خانه کتاب ایران)، شماره 159، صص 29-20.
 13.  اسدپور، علی (1390)، «تحلیل نشانه شناختی مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس»، فصلنامه طراح، شماره 6، صص 148-142.
 14. اسدپور، علی، جاودانی، هانیه (1390)، « تحلیل تاریخی-کالبدی گهواره دید شیراز»، کتاب ماه هنر، شماره 163، صص 40-36.
 15. اسدپور، علی (1389)، «معماری و جامعه»، فصلنامه آبادی (وزارت مسکن و شهرسازی)، شماره 66، صص 37-32.
 16.  اسدپور، علی (1387)، «رهیافتی در طراحی مراکز پژوهش و نمایش فولکلور»، فصلنامه معماری ایران (ما)، شماره 32+31، صص 162-153.
 17.  اسدپور، علی (1387)، «سیری در معماری قاجاری شیراز (بناهای مشیر الملک)»، فصلنامه گزارش (سازمان نظام مهندسی استان فارس)، شماره 56، صص 53-42.
 18. اسدپور، علی (1386)، «بازشناسی محورهای چهارباغ شیراز»، فصلنامه گزارش (سازمان نظام مهندسی استان فارس)، شماره 55، صص 95-88.
 19.  اسدپور، علی، مغاره، محمدرضا (1385)، پل تاتار، بلندترین پل کابلی جهان»، فصلنامه شمس (شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)، شماره 24+23، صص 32-39.
 20. اسدپور، علی (1385)، «الگوهای پایداری در معماری کویری ایران»، فصلنامه معماری ایران (ما)، شماره 25، صص 79-64.
 21.  اسدپور، علی (1385)، «فضاهای شهری و هویت فرهنگی»، فصلنامه معماری ایران (ما)، شماره 25، صص 52-44.
 22. اسدپور، علی، معتضدیان، فهیمه، «جستاری در اخلاق معماری»، فصلنامه طراح، (گواهی پذیرش)؛

مقالات ارائه شده در همایش‌ها و کنفرانس­ها

 1. اسدپور، علی (1396). «تحليل کاشي‌کاري‌هاي منظره‌پردازانه‌ در نماسازي دوران پهلوي اول (محور منتهي به ورودي کنوني بازار وکيل شيراز)»، پنجمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (13 و 14 دیماه 1396).
 2. اسدپور، هاجر، اسدپور، علی (1396). «تطبيق شاخص هاي پدافند غيرعامل با الزامات منشور حفاظت از نواحيِ شهريِ تاريخيِ واشنگتن (نمونه موردي: محله تاريخي فهادان يزد)»، سومين همايش ملي پدافند غيرعامل در عمران، معماري و توسعه شهري پايدار، دانشگاه شیراز (25 و 26 مهر ماه 1396).  (ارائه به صورت سخنرانی)؛
 3. اسدپور، علی، نیکونام نظامی، هادی (1396)، بازخوانی تجربه شهرهای جدید در ایران مبتنی بر مولفه های سرمایه اجتماعی، همایش بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید در ایران (30و 31 فروردین 1396- شهر جدید صدرا).
 4. اسدپور, علی (1395)،«آسیب شناسی سرفصلهای بازنگری شده در آموزش دانشگاهی هنر مبتنی بر تحلیل محتوا (مورد مطالعه: کارشناسی پویسته معماری داخلی)»، اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران، دانشگاه شیراز، شیراز، فارس (17 و 18 اسفند 1395). (ارائه به صورت سخنرانی)؛
 5. اسدپور, علی (1395)، «تحلیل تجارب جهانی دوره «مطالعات منظر» به مثابه گرایشی میان رشته ای برای نظام آموزش عالی کشور»، دومین همایش ملی معماری منظر، 19 و 20 اردیبهشت 1395، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. (ارائه به صورت پوستر)؛
 6. اسدپور، علی، اسدپور، هاجر (1394)، «مؤلفه­ های منظر فرهنگی در معماری تدفینی دستکند (مورد مطالعه آثار پیش از اسلام ایران»، دومین همایش بین المللی معماری دستکند، پژوهشکده میراث فرهنگی کشور، (برگزاری مهر ماه 1394).
 7. فیضی، محسن، اسماعیل دخت، مریم، اسدپور، علی (1393)، «تاثیر نشانه ها در روند شکل گیری فرم معماری»، همایش بین المللی روشهای پیشرفته طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا، تبریز، (ارائه به صورت پوستر).
 8. اسدپور، علی، اسدپور، هاجر (1392)، «آسیب شناسی منظر میادین شهری در راهیابی به شاخصهای ساماندهی المانهای شهری (نمونه موردی: شهر شیراز)»، همایش ملی عناصر زیباسازی شهری، شیراز، (ارائه به صورت سخنرانی / انتخاب به عنوان مقاله برتر همایش)؛
 9. فیضی، محسن، اسدپور، علی (1391)، « تحلیل محتوای سرفصل دروس معماری منظر ‏ مبتنی بر نگرش سیستمی در آموزش و طراحی منظر»، همایش ملی معماری و شهر پایدار، دانشگاه شهید رجایی و سازمان زیباسازی شهر تهران، (ارائه به صورت سخنرانی)؛
 10. اسدپور، علی (1391)، « الگوهای بازنمایی فضای شهری ‏ در منظره پردازی کاشی کاری های کاخ گلستان»، همایش ملی کاخ گلستان نگین پایتخت، (ارائه به صورت سخنرانی)؛
 11. اسدپور، علی (1388)، «طراحی، ضوابط و آیین­نامه­ها: نمونه موردی شهر New Westminster کانادا»، دمین همایش مقررات ملی ساختمان، (ارائه بصورت سخنرانی / انتخاب به عنوان مقاله برتر همایش)؛
 12. علی آبادی، محمد، اسدپور، علی (1388)، « واکاوی مبانی فکری معماری در دوره زندیه»، کنگره زندیه، دانشگاه شیراز، (ارائه بصورت سخنرانی)؛
 13. اسدپور، علی (1387)، « تحولات کالبدی و تزئینات وابسته به معماری در بقعه شاه میر علی بن حمزه (ع) شیراز»، همایش هنرهای صناعی، دانشگاه شیراز، (ارائه بصورت پوستر)؛
 14. اسدپور، علی (1385)، «الگوهای پایداری در معماری کویری ایران»، همایش علمی منطقه­ای معماری کویر، (ارائه بصورت پوستر)؛
 15. اسدپور، علی (1384)، « از چهارباغ هخامنشی تا چهارباغ صفوی»، کنگره فارس شناسی، بنیاد فارس­شناسی (چاپ در چکیده مقالات همایش)؛

 طرح‌های پژوهشی انجام شده

 1. اسدپور, علی (1391)، «تحلیل کاشی­کاری های منظره پردازانه مسجد نصیر الملک شیراز»، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی آپادانا؛

 2. نیک­کار ملیحه، اسدپور، علی، رحمانی، هیوا (1390)، «بررسی معماری کتابخانه­های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی دانشگاه شیراز»، طرح پژوهشی مصوب دانشگاه پیام نور شیراز.

 کارگاه­های آموزشی و نشست‌های تخصصی

 1. داور نخستین مسابقه طراحی و ساخت زیست دیوار با مصالح بازیافتی (زی بازیافت)، دانشگاه شیراز با همکاری سایر دانشگاه ها و معاونت یارکها و فضای سبز شهرداری شیراز، (اردیبهشت 1392)؛
 2. کارگاه آموزشی «شهرسازی و جریانهای فضایی»، دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری دانشگاه های لوزان، تور و فرانسوارابوله فرانسه، (1392)؛
 3. سمپوزیوم بین المللی معماری و شهرسازی تهران (طراحی محله بریانک)، دانشگاه سوره و ساپینزای ایتالیا، (1390)؛
 4. کارگاه آموزشی «پایداری و فناوری ساختمانی مدرن»، دانشگاه مدیترانه شرقی، (2010)؛
 5. برگزاری نشست تخصصی «بازنمایی عکاسی و فضای شهری در کاشی‌کاری‌های کاخ موزه گلستان»، دانشگاه هنر شیراز، 1393؛
 6.  مدیر برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی «نگاهی بر معماری معاصر شیراز»، موسسه آموزش عالی آپادانا، (1391)؛
 7. مدیر برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی «فرایند طراحی در معماری»، موسسه آموزش عالی آپادانا، (1391)؛

 عضویت در مجامع علمی

1. عضو انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 1393 تا کنون؛

2.عضو انستیتو معماری منظر دانشگاه علم و صنعت ایران، 1392 تا کنون؛

3.عضو انجمن آموزش مهندسی ایران، 1391 تا کنون؛

4.عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، 1387 تا کنون؛

5.عضو پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار، 1393 تا کنون؛

 مسؤلیت‌ها و سوابق اجرایی و داوری نشریات

1. مدیر گروه معماری داخلی دانشگاه هنر شیراز از 1393 تا کنون؛

2. صاحب امتیاز و سردبیر دو فصلنامه «پژوهشهای منظر شهر»،  نشانی سایت نشریه www.julr.ir؛

3. مؤسس و سردبیر فصلنامه «ایوان هنر» (هنر، معماری و مرمت)، موسسه آموزش عالی آپادانا از 1391 تا کنون؛

4. معاون بخش معماری موسسه آموزش عالی آپادانا از شهریور 1392 تا شهریور 1393؛

5. مشاور گروه معماری (1387 تا 1389) و مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته معماری (1389 تا 1391) و مدیر گروه کارشناسی پیوسته معماری موسسه آموزش عالی آپادانا (1391 تا 1393)؛

6. داور فصلنامه علمی- پژوهشی IJAUP (International Journal of Architecture & Urban Planning) دانشگاه علم و صنعت ایران از 1393 تا کنون؛

7. داور فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، از 1393 تا کنون؛

8. داور دوفصلنامه علمی- پژوهشی طرح و نماد دانشگاه علم و صنعت ایران از 1393 تا کنون؛

9. داور فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران از 1393 تا کنون؛

10 داور فصلنامه علمی- ترویجی انسان و محیط زیست از 1393 تا کنون؛

11. داور نشریه  Civil Engineering and Architectureمنتشر شده توسط Horizon Research Publishing, USA (HRPUB)  از 2014 تا کنون.

12. داور فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری، دانشگاه کردستان، از 1396 تا کنون؛