پرینت

معماری و جامعه

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Lectures

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

  • سخنران: علی اسدپور
  • تاریخ برگزاری: 1391/9/9
  • هسته مطالعات منظر شهری با همکاری انجمن علمی چارسو

چکیده:

میان جامعه و معماری روابطی چندوجهی و پیچیده حکمفرما است. اما دانستن این موضوع به تنهایی کافی نیست. مشکل اصلی چگونگی تشریح ساده این روابط پیچیده به گونه­ ای است که امکان بررسی عوامل تعیین کننده در آن میسر شود. در این نوشتار ساده سازی موضوع با بررسی این روابط در سه سطح مختلف انجام می­ گردد. سطح نخست، تراز ایدئولوژیک نام دارد. در این سطح به گوناگونی منابع ایدئولوژیک مرتبط با معماری در جامعه و همچنین سازوکارهای اجتماعی که آن منابع گوناگون را برمی­ گزینند، پرداخته می­ شود. این سطح را می­ توانیم سطح کلان نیز بنامیم. سطح دوم، وضعیت ساختار فعالیت­های ساختمانی و ارائه خدمات معماری در جامعه است. این موارد در سطح خرد بررسی خواهد شد و روابط میان گزینه­ های ایدئولوژیک و فعالیت­های واقعی تدوین می­ گردند. سطح سوم، تحلیل شیوه بازتولید ایدئولوژی­ها و مهارت­های معمارانه در جامعه است. در این سطح تاکید بر ساختار آموزشی است.

 


این سخنرانی پیشتر در این منبع منتشر شده است: اسدپور، علی (1389)، «معماری و جامعه»، فصلنامه آبادی (وزارت مسکن و شهرسازی)، شماره 66، صص 37-32.