پرینت

ارزیابی سمینار 1

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Lectures

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

خواهشمند است به پرسشهای زیر جهت ارزیابی کارگاه آموزشی  «عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای در پژوهش منظر» پاسخ فرمائید: